• Sponsorportaal

    alleacties allesponsoren
  • Bestuursmededelingen

    • Status Kunstgrasveld 6 augustus 2015

      In aansluiting op de berichtgeving van maart 2015 hierbij een korte up-date. De laatste maanden hebben wij ons geconcentreerd op de maatschappelijke betrokkenheid en met tal van zorgpartijen en scholen gesproken. Wij hebben gezamenlijk een achttal projecten benoemd waarbij je moet denken aan het schoonmaken en onderhoud van ons sportpark, dagbesteding van partijen w.o. ouderen, sportactiviteiten […] Lees Verder
  • Concordia TV

  • KNVB Schema