Bestuur

De leden van het bestuur worden, zoals vastgelegd in de statuten, verkozen door de algemene ledenvergadering. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt ook het jaarverslag gepresenteerd en verantwoording afgelegd.

Hoofdbestuur

Voorzitter
Ivo du Plessis

Secretaris
Kris van de Westeringh

Penningmeester
Jeroen Freriks

Technische Zaken
Hemmie Caldenhoven

Sponsorcommissie
Nordin Dallali

Kleding- en Materiaalcommissie
Roy Smit

Contact opnemen met een bestuurslid kan via email: secretaris@concordia-wehl.nl