Bestuur

De leden van het bestuur worden, zoals vastgelegd in de statuten, verkozen door de algemene ledenvergadering. Deze komen tenminste éénmaal per jaar bijeen (De jaarvergadering, waarin het jaarverslag wordt gepresenteerd en verantwoording wordt afgelegd).

Hoofdbestuur:

Ivo du Plessis(Voorzitter), Jeroen Freriks(Penningmeester), Kris van de Westeringh (Secretaris)
Hemmie Caldenhoven (Technische zaken, ), Nordin Dallali (Sponsorcommissie), Roy Smit (Algemeen Lid).

Contact opnemen met een bestuurslid kan via email: redactie@concordia-wehl.nl