” EEN GEZONDE TOEKOMST VOOR ONZE JEUGD ” 

 

J E U G D B E L E I D S P L A N  2016 – 2018  S.V. CONCORDIA WEHL

 

Inhoudsopgave:

 

 1. Voorwoord jeugdvoorzitter.
 2. Waarom een jeugdbeleidsplan?
 3. Algemene verenigingsinformatie.

- huidige jeugdledenaantallen

- huidige competitieniveau

- werkzaamheden velddienst

- huidig jeugdbestuur

 1. Sterkte – zwakte analyse jeugdvoetbal s.v. Concordia Wehl.
 2. Bepalen van doelstellingen, wat willen wij in de toekomst bereiken?
 3. Het opleiden van jeugdvoetballers.
 4. Selectiebeleid jeugdvoetbal s.v. Concordia Wehl.
 5. Selecteren & opleiden pupillen.
 6. Vergaderingen jeugdcommissie, jeugdcoördinatoren, jeugdtrainers en jeugdleiders.
 7. Taken en verantwoordelijkheden jeugdtrainers.
 8. Taken en verantwoordelijkheden jeugdleiders.
 9. Opleidingen voor kaderleden.
 10. Technisch coordinator jeugdafdeling
 11. Nevenactiviteiten voor jeugdleden, werving nieuwe jeugdleden.
 12. Ongewenst gedrag w.o. pestgedrag en seksualiteit.
 13. Normen en waarden.
 14. Verklaring van goed gedrag.
 15. Scouting.
 16. Slotwoord.

 

Hoofdstuk 1

Voorwoord jeugdvoorzitter:

Met trots kunnen wij jullie het jeugdbeleidsplan EEN GEZONDE TOEKOMST VOOR ONZE JEUGD 2016-2018 aanbieden. Wij zijn erin geslaagd om voor de vrijwilligers een zinvolle aanvulling aan te reiken op ons voorgaande jeugdbeleidsplan 2013-2015.

Wij constateren dat doelstellingen zijn gerealiseerd en dat wij klaar zijn voor een stap naar een nog beter functionerende jeugdafdeling.

Wij hebben veel van jullie gevraagd maar mogen trots zijn op het resultaat en vragen jullie de komende jaren weer een positieve bijdrage te leveren.

Wij werken aan een gezonde vereniging met normen en waarden en zijn verantwoordelijk naar onze jeugdleden waarbij wij onze goede naam in de regio willen verstevigen.

De laatste jaren is er sprake van een verruwing van de maatschappij en zien wij bij Concordia dat de normen en waarden onder druk staan. Gelukkig betreft het incidenten maar heeft ons doen besluiten en afzonderlijke hoofdstuk te wijden aan normen en waarden en een hoofdstuk aan pestgedrag en seksualiteit. Ook de verklaring van goed gedrag zullen wij afzonderlijk beschrijven.

Ik wens iedereen veel leesplezier en ik ben ervan overtuigd dat wij tot mooie dingen in staat zijn.

 

Namens de jeugdcommissie

Hemmie Caldenhoven

 

Hoofdstuk 2.

Waarom een jeugdbeleidsplan?

De behoefte om het jeugdbeleidsplan te actualiseren is het gevolg van de gestelde vragen en  maatschappelijke ontwikkelingen. Vrijwilligers hebben behoefte om houvast te krijgen aan doelstellingen, taken en verantwoordelijkheden. Dit betekend niet dat er zaken onvoldoende zijn georganiseerd zijn maar door voortschrijdend inzicht en maatschappelijke ontwikkelingen is het zinvol zaken te herbenoemen.

Een jeugdbeleidsplan schept duidelijkheid, kan worden getoetst en gecontroleerd. Wij moeten proberen het niveau te verhogen en doelstellingen moeten duidelijk en realistisch zijn.

De jeugdafdeling heeft tot 2012 een groei gekend van haar ledenbestand maar medio 2015 zien wij een stabilisatie optreden. De komende 5 jaar zal het aantal jeugdleden met 10%-15% dalen. De krimpgegevens zijn onderdeel van gesprekken met de KNVB en buurtverenigingen geweest.

Het is noodzakelijk dat wij vanuit één visie werken. Bovendien is het belangrijk de jeugd op te leiden en op een zodanig peil te laten spelen dat inpassen op latere leeftijd in de seniorenafdeling zonder veel aanpassingsmoeilijkheden kan plaatsvinden.

 

Hoofdstuk 3

Algemene verenigingsinformatie

Jeugdledenaantallen 1.3.2015:             Seizoen 2015-2016     Verwachting 2018-2019

 

A – junioren –   2 teams 30 spelers       3 teams   44 spelers     3 teams    45 spelers

B – junioren –   4 teams 60 spelers       4 teams   61 spelers     4 teams    60 spelers

C – junioren –   5 teams 68 spelers       4 teams   65 spelers     4 teams    60 spelers

D – pupillen –   5 teams 70 spelers       5 teams   70 spelers     4 teams    52 spelers

E – pupillen –   5 teams  47 spelers      5 teams    46 spelers     5 teams    45 spelers

F – pupillen –   6 teams  55 spelers      6 teams    54 spelers     4 teams     36 spelers

Kidsclub                          4 spelers                       10 spelers                      10 spelers

                                                    ———————————————————-

Totaal             27 teams 344 spelers   27 teams 350 spelers      24 teams 308 spelers (-/- 12%)

 

In 2007 hadden wij 250 jeugdleden en 1.1.2011 hebben wij het 350e jeugdlid mogen verwelkomen.

Door de krimpvoorspellingen denken wij eind 2018 nog ruim 300 jeugdleden te hebben.

 

Huidige competitieniveau prestatieve elftallen:

team        huidig niveau           doelstelling 2018

A1           1e klas                     hoofdklasse

B1            2e klas                    1e klas

B2            3e klas                    2e klas

C1            2e klas                    1e klas

C2            3e klas                    2e klas

D1            1e klas                    1e klas

D2            3e klas                    2e klas

E1            1e klas                    1e klas

E2            3e klas                    2e klas

F1            3e klas                    1e klas

 

Werkzaamheden velddienst

Concordia heeft voor het gebruik van de velden, indeling kleedruimten en overige  werkzaamheden op de wedstrijddagen een aantal personen in haar gelederen hierna te noemen de velddienst.

 

De velddienst heeft o.a. de volgende taken:

 

 1. Ontvangst gasten, regelen indeling van de kleedruimten en gebruik van de velden.
 2. De indeling van de velden en de kleedkamers aangegeven op een publicatiebord.
 3. Verzorgen drinken in de rust voor de spelende teams en scheidsrechters.
 4. Schoonhouden van de gebruikte ruimtes met hulp van leiders, trainers en spelers.
 5. Speelklaar maken van de velden, lijnen, plaatsen van hoekvlaggen etc.
 6. Ontvangst van de scheidsrechter en het verstrekken van wedstrijdbal en twee vlaggen.
 7. Zetten doelen klaar voor pupillenwedstrijden en zorgen dat de doelen weer teruggezet worden.
 8. Beheer van de reserveshirts.
 9. Aanbieden consumptie aan leiders/trainers, scheidsrechters etc..

 

Huidig jeugdcommissie (taken) per 1 september 2015:

Hemmie Caldenhoven :                                                   – Voorzitter (1.11.2015 vacature)

                                                                                        – Coördinator kampgelden

                                                                                         – Afgevaardigde in het hoofdbestuur

 

Paulien Hebing                                                                – Wedstrijdsecretaris pupillenafdeling

                                                                                        – Afgevaardigde vergad. KNVB

                                                                                        – Jeugdtoernooicommissie

                                                                                        – Kidsclub

                                                                                        – Pupil van de week

 

Theo Jansen:                                                                    – Secretaris/notulist

                                                                                         – Coord. Verkl. omtrent Gedrag

                                                                                         – Coord. vergoedingen vrijwilligers

 

Johan Schlief : GEEN LID JC wel gedelegeerde taken – Coördinator schoolvoetbaltoernooi

                                                                                         – Wedstrijdsecretaris junioren

                                                                                         – Coord. spelregelbewijs KNVB

                                                                                         – Coord. Scheidsrechters/opleidingen

 

Bas Helmink:                                                                     – Coordinator F lijn

                                                                                          – Stagebegeleider Graafschap College

                                                                                          – Coordinator Erkend Stagebedrijf

 

Marco Godschalk:                                                              – techniektrainingen

                                                                                           – coordinator E lijn

                                                                                           – coordinator keepertrainers

 

Andre Pastoors:                                                                   – organisatie Grote Clubactie

                                                                                            – coordinator C lijn

                                                                                            – indeling velden/kleedk. Trainingen

 

Nordin Dallali                                                                      – coordinator D lijn

                                                                                            – kledinglijn

                                                                                            

Hoofdstuk 4

Sterkte-/ zwakteanalyse jeugdvoetbal s.v. Concordia Wehl

Sterkten:

- Het grote aantal vrijwilligers die de jeugdafdeling heeft ( ca 100 personen).

- Een goed team velddienstmedewerkers.

- Een gedegen jeugdbeleidsplan 2016-2018

- Een selectiebeleid dat voor een goede doorstroming van onze talenten zorgt.

- De betrokkenheid van trainers, leiders en spelers is hoog.

- Deskundige keeperstrainers voor alle junioren- en pupillenteams

- (gesponsorde)kleding en materialen zijn goed verzorgt.

 

Naast de sterke punten van de jeugdafdeling zijn er ook zwakke punten te vermelden.

Dit zijn veelal geen persoonlijke zwakten maar zwakten van de organisatie.

 

Zwakten:

- Te weinig kaderleden met een bevoegde opleiding. Wij zullen de opleidingen verder stimuleren.

- Concordia heeft behoefte aan een kunstgrasveld om mede in de wintermaanden goed te kunnen

 trainen maar ook meer mogelijkheden te kunnen bieden aan onze schaduwteams.

- Op de wedstrijddagen is niet altijd een EHBO dienst beschikbaar.

- De onderlinge afstemming tussen commissies, trainers en leiders kan beter.

 

Hoofdstuk 5

Bepalen van de doelstelling – wat willen we in de toekomst bereiken met onze jeugdafdeling

Doelstelling:

Concordia beoogt haar jeugdleden gezelligheid en ontspanning te brengen waarbij sportiviteit hoofdzaak dient te zijn en prestaties, binnen de mogelijkheden van de jeugdteams afzonderlijk, nagestreefd dient te worden.

Tevens is dit jeugdbeleidsplan erop gericht dat de selectieteams op een hoog niveau voetballen.

Het streven van Concordia is om talent voor de club te behouden door deze een goede jeugdopleiding te garanderen en de jeugd kansen te geven om zich te ontplooien binnen de sport, waarbij de hulp van jeugdtrainers en begeleiders onontbeerlijk is.

 

Doelstelling per team:

 

Elftal onder de 21 en/of 23 (beloften elftal)

De animo onder verenigingen is afgenomen en in 2011 hebben wij besloten niet langer aan deze competitie deel te nemen. De kwaliteit van de tegenstanders bleek onvoldoende om onze spelers verder te ontwikkeling.

Deze wedstrijden blijven van grote waarde, omdat blijkt dat de overgang van jeugdspelers naar senioren vaak (te) groot is. In najaar 2015 wordt dit weer actief opgepakt.

De wedstrijden worden doordeweeks afgewerkt en bestaat in principe uit een selectie van het 1e en 2e elftal ( spelers die potentie hebben om het 1e elftal te halen ) en de A1 en incidenteel B1 jeugd.

De verantwoordelijke trainer van de A1 overlegt met de betrokken trainers waarbij minimaal 6 spelers uit de jeugd deel uitmaken van de selectie. Doelstelling is om de talenten te ontwikkelen en de instroom naar de selectie elftallen te verbeteren.

 

Standaard jeugdelftallen :

Na twee degradaties is de doelstelling om de A1 weer op hoofdklasseniveau te brengen. Spelers uit de A1 kunnen op verzoek van de hoofdtrainers uitkomen voor ons 1e elftal en het 2e elftal.

De overige senioren kunnen in overleg met de trainers gebruik maken van spelers uit de A2 of A3.

 

De B1 speelt op een te laag niveau en is het streven te promoveren naar minimaal de 1e klas.

 

De C1 speelt in de 2e klas en net als bij de B1 streven wij minimaal na promotie naar de 1e klas.

 

De D1 is gepromoveerd naar de 1e klas en handhaving staat de komende jaren voorop. Deze handhaving is essentieel voor talenaflevering naar de junioren.

 

De E1 speelt 1e klas en het streven is om op hoofdklasseniveau te spelen maar 1e klas is een must.

 

De F1 zou minimaal 1e klas moeten spelen.

 

Daarnaast moeten wij aandacht besteden aan de schaduwelftallen t.w. A2, B2, C2 en D2, E2 en F2. Het is gewenst dat de elftallen aansluiting krijgen met de standaardelftallen. Dit om doorstroming naar de standaardelftallen te bevorderen en spelers mogelijkheden bieden zich te ontwikkelen.

 

Voor de overige teams, waar vaak minder getalenteerde spelers spelen en/of het talent nog ontwikkeld kan worden geldt dat wij hun de faciliteiten bieden om het plezier te behouden. Zij hebben recht op aandacht en moeten prikkels krijgen om op hun niveau te presteren. Indien mogelijk hebben zij het recht 2x per week te trainen. Gezien de overbelaste trainingsvelden en het continuerooster op de basisscholen wordt er nagedacht over het trainen op vrijdag. Op vrijdag zijn er mogelijkheden en is het best mogelijk een dag voor de wedstrijd te trainen.

 

Voor de pupillen geldt dat zij zoveel mogelijk hun eigen spel kunnen spelen, ruimte krijgen om zelf te ontdekken wat voetbal inhoudt. Wennen aan de bal, mogen pingelen, de baas worden over de bal, waarbij de wedstrijdresultaten van minder belang zijn en plezier voorop staat.

 

Bij alle teams geldt dat de spelers zoveel als mogelijk moeten spelen. Tenslotte betaalt iedereen contributie. Bij de standaardelftallen gaat dit minder omdat hier meer prestaties worden verwacht. Maak duidelijke afspraken met de spelers en bespreek voor het seizoen wat er wordt verwacht.

 

Het onderdeel techniektraining dient te worden opgevoerd. Wij willen dit stimuleren door de aanstelling van een technisch coordinator.

 

De interesse voor de Kidsclub is in 2014-2015  gestegen maar zal door de krimp onder druk staan. Wij zullen een actiever beleid moeten voeren en m.i.v. 2015-2016 is een coordinator aangesteld.

 

Hoofdstuk 6

Het opleiden van jeugdvoetballers

Aandacht voor de techniektraining is de rode draad binnen onze jeugdopleiding. De coördinatoren en de technisch coordinator zijn verantwoordelijk voor de trainingsmethode en zorgen dat er voldoende trainingsstof beschikbaar is.

Najaar 2015 starten wij met extra trainingen voor de D en C lijn en het is de bedoeling dat de trainers de oefenstof overnemen en zelfstandig overbrengen (train de trainer).

Bij de pupillen zal veel aandacht zijn voor technische vaardigheden terwijl bij junioren de tactische scholing meer aandacht krijgt.

 

Keepersopleiding :

 

Algemeen:

Doel is om vroegtijdig te beginnen met het selecteren van spelers die aanleg en plezier hebben in het keepen. Deze spelers dan zodanig opleiden en begeleiden, dat er goede en betrouwbare keepers uit naar voren komen.

 

Hoe worden keepers opgeleid bij s.v. Concordia Wehl ?

Dit gebeurt in twee fasen n.l. selecteren van de juiste spelers en vervolgens het opleiden en begeleiden van deze keepers.

 

Fase 1:

De keuze hiervan zal plaatsvinden v.a. de E pupillen. De keepers die willen keepen melden zich vaak zelf aan. Bij de lagere E-en F pupillen rouleren de keepers vaker en moet er periodiek beoordeeld worden op aanleg van de betrokken speler.

 

Fase 2:

Met de keepers die mogelijkheden hebben starten met een planmatige aanpak. Dit wordt uitgevoerd door de keeperstrainer. Deze dient te beschikken over ervaring als keeper en/of als keeperstrainer.

 

Keuze van spelsysteem bij s.v. Concordia Wehl

 

F-en E pupillen:

In deze leeftijdscategorieën moet niet teveel aan spelsystemen worden gedacht maar verdient het wel de voorkeur om aanvallende accenten te leggen. Het is eindelijk de bedoeling om te scoren en niet alleen om doelpunten te voorkomen.

 

D pupillen en C- en B junioren:

In principe wordt gespeeld volgens het systeem 1-4-3-3. De standaard elftallen kunnen afhankelijk van de tegenstander afwijken met het 1-4-4-2 systeem.

 

A junioren:

In beginsel is het 1-4-3-3 systeem standaard maar voor de ontwikkeling van spelers is het belangrijk dat zij o.a. het 1-4-4-2 beheersen. Zij moeten afhankelijk van de tegenstander en de wedstrijd-situatie kunnen omschakelen naar een ander systeem.

 

Trainingsmethodiek:

Een kwestie van gemakkelijk naar moeilijk maken en anders om. Als de training goed loopt kan men proberen het moeilijker te maken. Dit wordt bereikt door de speelruimtes te verkleinen, wisselen van spelers bijv. van 6 tegen 5 naar 7 tegen 4. Tijdsduur in te voeren door bijv. in 3 minuten zoveel mogelijk te scoren.

 

Trainingsdidactiek:

Korte en duidelijke uitleg over de spelvorm die gespeeld wordt. De trainer stelt de groep zo op, of gaat zo staan, dat de spelers tijdens de uitleg niet worden afgeleid door dingen die zich achter de rug van de coach afspelen. De trainer moet tijdens de training duidelijk laten merken dat hem niets ontgaat, voortdurend coachen, zo nodig het spel stilleggen en opnieuw uitleg geven.

 

Hoofdstuk 7

Selectiebeleid s.v. Concordia Wehl

Het selecteren van spelers is onderwerp van gesprek maar de stelregel is dat de ontwikkeling van het individu centraal staat. Een speler moet spelen op het niveau wat hij aankan of wat een nieuwe uitdaging kan zijn om zich verder te ontwikkelen.

Door met betere spelers te trainen zal het niveau omhoog gaan waardoor prestaties verbeteren. Een speler moet niet boven zijn niveau spelen, dit zal het niveau verlagen en het plezier doen afnemen.

 

Een speler die te laag speelt, verveelt zich, speelt te slap, gebruikt te lage balsnelheid, hoeft niet om te schakelen, wordt minder doelgericht, ontwikkeld geen spelinzicht en wordt lui. Een speler die te hoog speelt krijgt druk wat zijn ontwikkeling remt, loopt alleen maar achter de tegenstander aan, maakt onnodige slidings en overtredingen etc. In beide situaties wordt niets geleerd, sterker nog er wordt afgeleerd.

 

Dit heeft alles te maken met spelplezier. Jeugdspelers moeten het voetbal optimaal beleven om gemotiveerd te zijn en te blijven om zich te ontwikkelen op ieder niveau. Dit geldt voor alle teams en niet alleen voor standaardteams. Vandaar dat een goed selectiebeleid belangrijk is.

 

In de coördinatorenvergaderingen worden teams besproken en worden de ontwikkelingen nauwlettend gevolgd en is er aandacht voor de individuele talenten. Het individu is altijd leidend.

 

Bij het selecteren gaat het individuele belang in principe boven het teambelang waarbij een objectieve beoordeling noodzakelijk is.

Mocht een jeugdspeler gedurende het seizoen extra progressie maken dan moet het mogelijk zijn, in overleg met speler en ouders, in een hoger spelend team te gaan spelen. Huidig teambelang is hierbij ondergeschikt en gaat het individuele belang boven het teambelang.

Hoofdstuk 8:

Selecteren & Opleiden

Korte omschrijving

Het doel van opleiden: talentontwikkeling, binnen een plezierige en uitdagende omgeving.

Om te komen tot een goede implementatie van de wens tot verdere professionalisering zijn veranderingen en verbeteringen noodzakelijk. De veranderingen en verbeteringen zijn gericht op:

 

 – het begeleiden, coachen en beïnvloeden van spelers, ouders, jc en bestuur;

 – het versterken van de interne scouting;

 – het professionaliseren van trainen en coachen;

 – het beter kwalificeren van jeugdtrainers

Achtergrond

Elke jeugdspeler heeft zijn eigen motivatie om te gaan voetballen en verwacht van Concordia dat hij/zij op weg geholpen wordt om het voetbalspel te leren.

Om te kunnen voetballen, moet de jeugdspeler de spelregels kennen en accepteren, maar ook wegwijs gemaakt worden in de spelbedoeling. Wat moet je doen bij balbezit en wat bij balverlies, hoe moet je aanvallen, hoe verdedigen en hoe omschakelen. Om te kunnen voetballen, moet je over techniek, inzicht, manier van communiceren en over voetbalconditie beschikken.

De eerste kennis en vaardigheden worden ontwikkeld in de jeugdopleiding.

 

Het is belangrijk om het opleiden en begeleiden van de jeugdige spelers goed af te stemmen op de wijze waarop het voetbalspel door kinderen wordt beleefd en geleerd.

 

Een goed inzicht in het talent is voorwaarde om op een juiste wijze groepen te selecteren.

Om de geselecteerde groepen op een juiste wijze te coachen, trainen en begeleiden wordt er binnen de jeugdafdeling onderscheid gemaakt tussen 2 doelgroepen: de prestatie- en de recreatielijn.

 

Redenen

Door het selecteren en opleiden van jeugdspelers investeert Concordia in haar belangrijkste bestaansrecht: de (jeugd-)leden. Jeugdleden komen naar een voetbalvereniging en hopen daar opgeleid te worden tot voetballer op een niveau dat bij hen past.

Het selecteren en opleiden van jeugdspelers is een bepalende factor voor de continuiteit van de vereniging. Door de professionalisering van de jeugdopleiding houdt Concordia grip op de continuiteit en haar bestaansrecht.

 

Visie:

 -Bij selecteren staat optimale ontwikkeling individu centraal.

 -De kwaliteit van jeugdige spelers wordt in beeld gebracht om te kunnen selecteren.

 -Opleiden is gericht op talentontwikkeling.

 -Opleiden/begeleiden is afgestemd op hoe het voetbalspel door kinderen wordt beleefd.

 -De meest getalenteerde jeugdvoetballers zitten binnen de prestatielijn.

 

Opleidingsdoel:

Verbeteren en onderhouden van individuele bewegingshandelingen met bal (veel balcontacten) om zodoende de bal op een adequate wijze te behandelen. De individuele techniektraining wordt gezien als onderdeel van de voetbalopleiding, en niet als onderdeel op zich.

 

De trainer onderhoudt contact met de andere jeugdtrainers uit de prestatielijn. Aan het verbeteren van de kwaliteit van de trainers wordt gewerkt en hiervoor is een technisch coordinator aangesteld.

 

De indeling van de teams vindt plaats in de periode april-mei waarbij de standaardteams in deze periode nog selectiewedstrijden spelen. Zodoende krijgen spelers uit de schaduw-teams een kans om te profileren. Ondanks het belang van de selectieteams A1, B1, C1, D1, E1 en F1 is het belang van de overige teams even groot. Iedereen heeft recht op een gelijke behandeling en aandacht.

 

Bij de overige teams in de E-F lijn wordt mogelijk rekening gehouden met spelers die vrienden van elkaar zijn en die bij elkaar willen voetballen. Dit is niet altijd mogelijk en hier geldt dat de ouders niet bepalen waar hun kind komt te voetballen.

 

Hoofdstuk 9

Vergaderingen jeugdcommissie, jeugdcoördinatoren, jeugdtrainers en jeugdleiders

Jeugdcommissie

De JC vergadert de 2e dinsdag van de maand. De JC heeft een eigen verantwoordelijkheid en is verantwoording schuldig aan het hoofdbestuur. De voorzitter heeft zitting in het hoofdbestuur.

 

Jeugdcoördinatoren

De jeugdcoördinatoren vergaderen gezamenlijk 2x per seizoen in de maanden oktober en maart.

De jeugdcoördinatoren vergaderen 2x per jaar met de eigen lijn om de inventariseren hoe de ontwikkelingen in hun lijn zijn en dit bied hen de mogelijkheid om verslag te doen in het jeugdcoördinatoren overleg.

Van deze vergaderingen worden notulen gemaakt zodat en achteraf besproken in de JC.

 

Vergadering van jeugdleiders en trainers

Tweemaal per jaar is er een algemene vergadering voor de vrijwilligers. De vergaderingen worden gehouden in november en de jaarafsluiting in mei/juni.

Inloopavonden

Theo Bal houdt iedere dinsdagavond een inloopavond voor de vrijwilligers van de jeugd. Op deze avond kunnen problemen of voorstellen tot met betrekking op de materialen, bezetting van de elftallen voor de komende wedstrijden, gebruik trainingsvelden en kleedkamers worden besproken.

 

Hoofdstuk 10

Taken en verantwoordelijkheden van jeugdtrainers

Voetbaltraining is vooral voetballen en eisen waaraan elke voetbaltraining moet voldoen.

 

Voetbalspecifieke bedoelingen

 -Doelpunten maken en het voorkomen van tegendoelpunten

 -Hoe wordt de opbouw verzorgd en hoe staat het team

 -Doelgerichtheid en verbeteren van de technische vaardigheden

 -Snelle omschakeling bij balbezit – balverlies

 -Spelen om te winnen

 -Conditionele aspecten bij de junioren

 

Veel oefeningen dienen herhaalt te worden waarbij er wordt gestreefd na variatie in de oefenstof.  Door variatie wordt het spelplezier behouden maar vraagt soms meer kennis van de trainers. Van de trainers mag verwacht worden dat zij op hun niveau proberen meer kennis te vergaren.

 

Bij de pupillen moet voorkomen worden dat spelers in een rijtje staan. Spelers moeten veel aan de bal zijn en komen en geschoold worden volgens de techniektrainingen. Iedere speler moet over één bal beschikken en de vereniging moet zorg dragen voor deugdelijk trainingsmateriaal.

De trainers moeten de training goed voorbereiden en zorgen voor een goede opbouw en organisatie. Spelers moet weten waar zij aan toe zijn en wat er van hen wordt verwacht.

 

Door een juiste coaching moet de oefenstof en de doelstelling duidelijk zijn. Hierdoor kunnen spelers zich verbeteren, zelf oplossingen zoeken voor spelsituaties, elkaar stimuleren en beïnvloeden en het niveau van de training verhogen.

 

Bij pupillen zal de oefening voorgedaan moeten worden en staat het spelplezier voorop. Toch moeten wij juist hier aandacht besteden aan de vaardigheden met een bal en minder nadruk leggen op het winnen.

 

Iemand beter leren voetballen is vaak een gevolg van eenvoudig voetballen. De kun je bereiken door het aanpassen van het aantal spelers en het aanpassen van de speelruimte. Dit in combinatie met een verbetering van de technische vaardigheden.

 

Wij willen het niveau van de spelers op een hoger plan brengen wat betekend dat de trainers ook moeten doorontwikkelen. Van Concordia mag verwacht worden dat zij hiervoor de faciliteiten aanreikt om zich bij te scholen of om zich aan te melden voor cursussen bij de KNVB.

Belangrijk  is dat er partijvormen worden gespeeld en dat de spelers kwalitatief  oefenstof krijgen aangeboden waardoor zij spelonderdelen leren te verbeteren. Hierbij zal het spelplezier van essentieel belang zijn omdat dit de motivatie tot training verbeterd en daardoor het aantal leermomenten toeneemt.

 

Wij zullen moeten werken aan een juiste wedstrijdmentaliteit met als doel de wil om te winnen. Hierbij zullen de spelers moeten leren omgaan met verlies en/of teleurstellingen.

 

De normen en waarden staan hoog in het vaandel van onze vereniging en sportiviteit wordt gevraagd. Durf elkaar hierop aan te spreken.

 

Hier volgen nog enkele regels voor de jeugdtrainer:

- als eerste de kleedkamer in en verlaten deze als laatste

- zij zorgen dat de kleedkamer schoon wordt achtergelaten

- een half uur voordat de training begint aanwezig te zijn om materialen te pakken en klaar te zetten

- ervoor zorgen dat de kinderen niet eerder dan 30 min. voor aanvang van de training aanwezig zijn

- na de training zorgen zij dat de alle trainingsattributen van de velden verwijderd zijn

 

Hoofdstuk 11

Taken en verantwoordelijkheden van de jeugdleiders

Voor de wedstrijd:

- Opstelling bekendmaken en eventueel toelichten

- Eventueel aangeven waarom iemand niet in basisteam staat

- Speelwijze aangeven voor het team, elke linie en elke speler

- Warming-up begeleiden of door de aanvoerder laten uitvoeren

 

Tijdens de wedstrijd:

   – Rustig blijven en goed kijken

 – Aanwijzingen geven aan het team en individuele spelers

 – Indien nodig wissels inbrengen nadat zij hebben warmgelopen

 – Indien nodig wissels toelichten

 

In de rust

 – Even rust geven en niet direct het woord nemen

 – Eerst de positieve speelmomenten bespreken

 – Indien nodig de negatieve momenten bespreken hoe dit de 2e helft moet verbeteren.

   – In principe proberen de emotie niet te laten overheersen

 – Spelers motiveren de 2e helft de draad weer op te pakken

 

Na afloop

- Ongeacht het resultaat positief blijven en direct na de wedstrijd geen verwijten maken

- Verwijzen naar de volgende training en op deze training de wedstrijd nabespreken

 

Coachen

Onder coachen verstaan wij het doordacht en wedstrijdgericht beïnvloeden van het team en de spelers om de prestaties van het team en van het individu te verbeteren. Teveel en luidruchtig coachen kan averechts werken. Wat niet wil zeggen dat wij alles gelaten over ons heen laten komen. Hiervoor dien je soms een vaderfiguur te zijn, dan weer de positivo en af en toe quasi boos. Het respect voor elkaar is belangrijk en leidt tot begrip over en weer. Het lijkt ons van belang dat het coachen in hoofdzaak wordt gedaan door de trainer.  Natuurlijk heeft het begeleidingsteam onderling veelvuldig overleg. Bij de pupillen is een positieve coaching van belang voor het spelplezier maar bij de junioren mag wat meer de nadruk liggen op de fouten en verbeterpunten.

 

Aanmelden van jeugdleden : Hiervoor verwijzen wij naar onze website.

 

De jeugdleider vertegenwoordigt de vereniging en is ons visitekaartje. Zij die leiding geven zien toe dat de normen en waarden worden nageleefd en spreken elkaar hierop aan.

 

De leider is op de 1e plaats een begeleider, die de spelers als groep en als individu leiding geeft.

De spelers hebben naast de leiding ook opvoeding, bescherming en verzorging nodig. Zij dienen problemen bespreekbaar te maken en direct aan te pakken.

 

Het uitstralen van plezier in je functie heeft een positief effect op spelers en zal tot betere prestaties leiden van de spelers. Een positieve opmerking heeft meer succes dan negatieve uitlatingen.

 

Jeugdleden:

Onze vereniging kent jeugdleden in de leeftijd vanaf 4 jaar t/m 18 jaar. De 4 en 5 jarigen spelen geen competitie maar krijgen alleen training in onze Kidsclub en/of F team.

Er is een groot verschil tussen de spelers in de diverse leeftijdsfases en in de leeftijdsgroep zie je onderlinge verschillen. Daarom is het belangrijk dat de begeleiding de leeftijdsfases kent. Vaak zijn spelers gemakkelijk te beïnvloeden en voorzichtigheid is daarom nodig. De leiding geeft het goede voorbeeld en is consequent. Maak afspraken met je team en zie erop toe dat ze worden nagekomen.

 

Groepen:

Binnen een groep gedragen spelers zich soms anders als daarbuiten. Dat komt door het gedrag van anderen, door de gestelde doelen van de groep of door gedachten en gevoelens van elk individu.

De ene speler heeft behoefte aan leiding, de ander laat alles over zich heen komen, de ene speler wil presteren en de ander wil plezier hebben. De ene speler voelt zich vrij in een groep en een ander is weer verlegen etc..

 

Het is van belang om met het team duidelijke afspraken te maken en doelstellingen te bespreken. Wat willen we, hoe denken we dit te bereiken en welke afspraken maken wij hierover.

Het is belangrijk dat afspraken worden nagekomen, dat men oog heeft voor normen en waarden, elkaar accepteert en waardeert en elkaar hierop durft aan te spreken.

Een groep is steeds in ontwikkeling en verschillende karakters leveren wel eens conflicten op. Het is van belang de reden van het conflict te achterhalen en actie te ondernemen.

 

Goed leiding geven is moeilijk en wordt door de mondigheid van de jeugd niet eenvoudiger.

Een leider moet beslissingen durven nemen en kan voor advies terecht bij de JC. Laat zaken niet op zijn beloop.

 

Leiding geven is jeugdspelers helpen naar zelfstandigheid. Laat spelers in het veld beslissingen nemen en roep niet voortdurend waar de bal naar toe moet. Zeker in het juniorenvoetbal moeten spelers leren om keuzes te maken.

 

De JC spant zich in om voor een de jeugdopleiding en heeft aandacht voor de begeleiding. Hoe hoger het niveau van de diverse elftallen hoe meer eisen aan de begeleiding worden gesteld.

De A1 en B1 dienen bij voorkeur getraind te worden door een trainer met het TC III diploma of die voornemens is de opleiding te gaan volgen. Wel is de JC van mening dat elke speler zoveel mogelijk moet spelen. Van wekelijks op de bank zitten heeft nog nooit iemand iets geleerd en plezier in de sport is een randvoorwaarde.

Van juniorenteams mag verwacht worden dat zij een bijdrage leveren aan de doelstellingen van ons jeugdbeleid. Denk aan assisteren bij toernooien etc..

 

Afspraken naar de spelers toe kunnen zijn (zie ook document taken leiders en trainers):

- Tijdig aanwezig op de training en voor wedstrijden. Indien verhindert tijdig afmelden.

- Train regelmatig en met inzet in het belang van het team.

- Draag zorg voor de voetbalkleding en de voetbalschoenen.

- Houd veld en accommodatie netjes. Durf elkaar hierover aan te spreken.

- Wees zuinig op ballen en ander trainingsmateriaal.

- Gedraag je fatsoenlijk tegen (mede)spelers, scheidsrechter en leiders.

- Scheenbeschermers tijdens trainingen en wedstrijden verplicht.

- Speel met het shirt in je broek en niet met afgezakte sokken.

- Informeer de trainer/leider over zaken die je prestaties beïnvloeden zoals:

 tegenvallende studieresultaten, ziekte etc..

- Voetbal is belangrijk maar school gaat in principe boven voetbal.

- Maak afspraken over het rook en -alcoholgebruik. In kleedkamers wordt nooit gerookt. Het

 gebruik van alcohol is alleen toegestaan aan spelers boven de 18 jaar.

 

Worden afspraken niet nageleefd dan dient de begeleiding passende maatregelen te nemen of te  overleggen met de jc. Hierover met de speler praten en/of indien met diens ouders of verzorgers.

 

Grof geweld bij trainingen of wedstrijden kan leiden tot een schorsing of opzegging van het lidmaatschap. Wij tolereren geen wangedrag van onze spelers.

 

Betreffende rode en gele kaarten heeft de jc spelregels afgesproken n.l. de 1e gele of rode kaart komt voor rekening van de vereniging tenzij deze het gevolg is van grof geweld of misdragingen.

 

Afspraken naar de leiders toe kunnen zijn:

- Eventuele afmeldingen doorgeven aan de trainer.

- Zorgen voor waterzak, drinkfles en de voetbaltenues.

- Tijdig aanwezig voordat de spelers aanwezig moeten zijn.

- Tijdig en correct invullen van het digitale wedstrijdformulier.

- Ontvangen (i.s.m. met de velddienst ) van de scheidsrechter en koffie aanbieden.

- Geen negatieve opmerkingen naar scheids- of grensrechter maken.

- Sportief gedrag indien je als grensrechter fungeert.

- Kleedlokaal netjes en schoon achterlaten (ook bij uitwedstrijden ).

 

Hoofdstuk 12

Opleidingen voor kaderleden

De KNVB heeft een scala aan opleidingsfaciliteiten. Het is van belang dat leiders en trainers cursussen volgen om de kwaliteit van de jeugdopleiding te verbeteren. Dit is niet verplicht en wij respecteren de vrijwilligers die hier geen gebruik van maken. De kosten voor deze opleidingen worden door s.v. Concordia Wehl betaalt.

 

Hoofdstuk 13

Technisch coordinator jeugdafdeling.

Maik Angenent is technisch coordinator van de jeugdafdeling en schrijft een plan van aanpak.

Doelstelling:
Het verder verbeteren van de kwaliteit van de jeugdafdeling en haar trainers.

Taken:
* Aanspreekpunt van de trainers en aanbieden oefenstof en bespreken oefenstof
* Bespreken doelstellingen trainers, coaching en begeleiding
* Bezoeken van trainingen en wedstrijden
* Zaterdagen regelmatig aanwezig op ons sportpark.
* Periodieke evaluatiegesprekken

De technisch coordinator is verantwoording verschuldigd aan de JC.

Hoofdstuk 14

Nevenactiviteiten voor jeugdleden, werving van nieuwe jeugdleden

Buiten de voetbalactiviteiten worden er voor de jeugd nevenactiviteiten georganiseerd.

 

* Bij de competitie thuiswedstrijden van het 1e elftal hebben wij de pupil van de week.

* In de wintermaanden nemen de pupillen deel aan een zaalvoetbalcompetitie met regioteams.

* Rond de kerst organiseren wij voor alle jeugdteams een onderling zaalvoetbaltoernooi.

* Jaarlijks organisatie Kuppens Kunststoffen Instuif voor 4-6 jarigen met als doel ledenwerving.  

* De A junioren nemen jaarlijks deel aan het senioren snerttoernooi.

* In periode mei/juni organiseert de toernooicommissie toernooien voor alle leeftijdscategorieën.

* Het is traditie dat  de teams het seizoen afsluiten met een activiteit. Je kunt denken aan een kamp,

 dagje pretpark, barbecue etc. De E/F pupillen incl. leiding ontvangen hiervoor een vergoeding.

 

Hoofdstuk 15.

Ongewenst gedrag w.o. pesten en seksualiteit:

In 2014 hebben wij een protocol opgesteld. Tot voor kort werden wij nauwelijks met dit fenomeen geconfronteerd maar de laatste tijd komt dit ook bij ons voor. Wij hebben een vertrouwenspersoon aangesteld en zullen scherp toezien en indien nodig adeqate maatregelen nemen.

 

Hoofdstuk 16

Normen en Waarden:

De normen en waarden vormen een beleidsonderdeel. Het lijkt normaal maar de praktijk is anders. Door de maatschappelijke verruwing zie je ongewenst gedrag ontstaan en zou het zo moeten zijn dat wij elkaar hier op aanspreken. Wij zullen hier streng op toezien en mensen op aanspreken.

 

- gedrag ouders:

Ouders hebben soms de neiging ongevraagd kritiek te hebben op de vrijwilligers en het individuele belang boven het gezamenlijk belang te stellen. Dit is ongewenst en het is gewenst de kritiek na afloop van een wedstrijd of training, zonder de emotie, te bespreken met betrokkenen.

 

-Gedrag vrijwilligers:

Bij vrijwilligers zie je soms de drang om te presteren boven het belang van het team. Je moet niet je eigen ambities najagen maar het belang van het kind. Er wordt niet altijd realistisch om gegaan met een eigen (klein)kind en worden capaciteiten te hoog ingeschat. Vrijwilligers dienen een voorbeeld functie te hebben en het belang van de club in het oog te houden.

 

- gedrag spelers:

De spelers zijn nu mondiger en laten ongewenst gedrag zien naar elkaar, vrijwilligers of de scheidsrechter. Het is de taak van de begeleiding om hierop te letten en zonodig bij te sturen. Bij  een structureel gedrag zal de jc met betrokkenen in gesprek gaan en gepaste maatregelen nemen.

 

Hoofdstuk 17

Verklaring omtrent gedrag:

In het hoofdbestuur en JC zijn wij voorjaar 2015 in gesprek gegaan om te kijken of het invoeren van een verklaring omtrent gedrag bij Concordia gaat plaatsvinden.

Maatschappelijke ontwikkelingen leggen een grote verantwoording bij bestuurders waarbij leiders, trainers en vrijwilligers met kinderen omgaan. De KNVB/NOC/NSF adviseren verenigingen een verklaring te vragen aan alle leiders, trainers en vrijwilligers omdat de vereniging bij een ongewenste situatie hierop kan worden aangesproken. Wij kunnen de ogen niet sluiten voor ongewenste situaties.    

 

Hoofdstuk 18

Scouting.

De scouting ligt in handen van leiders/trainers en zij brengen talentvolle spelers in het coördinatorenoverleg ter sprake. Wij achten de vrijwilligers voldoende in staat om een weloverwogen advies te geven en recht te doen aan de kwaliteiten van een individuele speler.

 

Hoofdstuk 19

Slotwoord

Een jeugdbeleidsplan is nooit af door veranderingen in de praktijk en het slagen van een plan hangt af van veel factoren zoals inzet van JC, jeugdtrainers,jeugdleiders en overige vrijwilligers om een bepaald doel te halen. Maar ook de rol van de ouders en verzorgers. Het is wenselijk dat ouders belangstelling tonen bij de wedstrijden en hun kinderen te ondersteunen.

Dat zij positief zijn en blijven ( juist bij verlies ), wordt niet boos, volgende keer beter, verliezen hoort bij sport en ook tegenslagen horen bij het leven.

 

Aan het eind van elk seizoen evalueren wij het jeugdbeleidsplan. Doelstellingen moeten ambitieus zijn maar realistisch. Aanpassingen zullen wij communiceren op de jaarlijkse vergadering maar dit plan wordt niet jaarlijks herschreven.

 

Wij als JC wensen iedereen die zich inzet voor de jeugdafdeling succes en plezier bij het uitvoeren van ons jeugdbeleidsplan.

 

Wehl, oktober 2015

De jeugdcommissie.