Ledenadministratie

Aan- en afmeldingen, of andere mutaties

Alle aanmeldingen, afmeldingen of andere mutaties gaan via de afdelingswedstrijdsecretarissen naar de ledenadministratie. De ledenadministratie verwerkt de geheel ingevulde formulieren en stelt eventueel de KNVB hiervan in kennis. De secretaris (het bestuur) krijgt van de KNVB de goed- of afkeuring. Alle overschrijvingen worden gedaan door de secretaris met medeweten van de wedstrijdsecretaris en de ledenadministratie. U kunt ook contact opnemen met de ledenadministratie via ledenadministratie@concordia-wehl.nl

Aanmeldingsformulier

Download het mutatieformulier


Lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt aan het einde van het seizoen op 30 juni. Aangezien de opzegtermijn één maand bedraagt, dient de opzegging op 1 juni door de betreffende wedstrijdsecretaris ontvangen te zijn. Als het lidmaatschap in de loop van het jaar beëindigd wordt is men tot het einde van het seizoen contributie verschuldigd.

 

Lid worden van s.v. Concordia?

Indien je lid wil worden van s.v. Concordia dan kan er contact opgenomen worden met de wedstrijdsecretaris waaronder men valt.


Senioren:
B. (Bennie) Jansen
06-14455689
b.jansen805@upcmail.nl

Junioren:
J. (Johan) Schlief
0314 – 683601
johanschlief@hotmail.com

Pupillen:
P (Paulien) Hebing
0316-241248
paulienhebing@paulienhebing.nl

Contributie
De contributietarieven voor het seizoen 2014-2015 bedragen:

– Senioren: € 205,00

– Junioren: € 130,00

– Pupillen: € 110,00

– Kidsclub € 50

– Donateurs: € 30,00

– Donateur/KNVB lid: € 40,00

– Kledinggeld: € 20,00

Gezinskorting
Bij de jeugdafdeling (Junioren en pupillen) geldt ook voor dit seizoen de zogenaamd gezinskorting. Als van een gezin meerdere gezinsleden lid zijn en zij allen vallen onder de jeugdafdeling (de categorie junioren en/of pupillen), krijgt het tweede lid een korting van € 7,50 en vervolgens de derde en het vierde lid enz. elk een korting van € 15,00.

Niet automatische betaling
Voor die clubleden die de contributie niet automatisch betalen of waar de contributieadministratie aanmaningen moet sturen zal voor de extra gemaakte administratieve kosten een extra bedrag van € 5,00 in rekening worden gebracht. Ook zal voor al die leden welke tenminste de helft van de contributie niet betaald hebben voor 15 december 2012, een trainings- en wedstrijdverbod gelden. Net zolang tot hij/zij aan de contributieverplichting heeft voldaan.

 

Boetes
Wanneer een lid door de KNVB een geldelijke boete opgelegd heeft gekregen zal dit via de automatische incasso geïnd worden omstreeks half mei 2013.