Geweldig! De Rabo Clubkas Campagne heeft Concordia een bedrag van € 890,- opgeleverd! Dit bedrag komt ten goede aan onze jeugd en meisjesvoetbal. Wij willen iedereen die zijn stem op onze mooie vereniging heeft uitgebracht heel erg bedanken!