s.v. Concordia -W.

Concordia

 

Sponsoring

De vereniging werd opgericht op 11 augustus 1914 en we leven allen toe naar het 100-jarig bestaan in 2014. Samen met de pupillen, junioren en de senioren zorgen tal van actieve leden ervoor dat het elk weekend weer goed toeven is op het sportpark “de Grindslag” gelegen aan de Doesburgseweg te Wehl. Concordia is een vereniging die niet meer is weg te denken en met 675 leden een belangrijke sociale rol vervult in de Wehlse gemeenschap. Een rol waar we ons van bewust zijn en verantwoordelijk voor voelen! Het beleid van Concordia wordt bepaald door het streven naar en het bereiken van een zo hoog mogelijke kwaliteit en sportiviteit. Hierbij kunt U denken aan de jeugdopleiding, het bijbrengen van normen en waarden zowel in als buiten het veld, de accommodatie en last but not least de prestaties in het veld. Concordia beschikt sinds september 1999 over een schitterend nieuwe accommodatie waar wij u als sponsor met gepaste trots willen ontvangen.
Concordia is een vereniging die de ambitie heeft om haar huidige betekenis in Wehl te behouden en uit te breiden. Als een gouden draad door de geschiedenis loopt toch wel: clubtrouw; onderlinge verbondenheid van de leden; trouwe supporters en onze vele vrijwilligers waardoor een grote verbondenheid met elkaar ontstaat. Deze belangrijke aspecten zijn dan ook bevorderlijk voor een enthousiaste sfeer, die we momenteel kunnen en mogen constateren.

Kortom: s.v. Concordia-W. is een vereniging om trots op te zijn!
tribune

 

Ook voor een vereniging als Concordia is de steun die ontvangen wordt van het bedrijfsleven in de vorm van sponsoring van zeer groot belang. Concordia biedt diverse mogelijkheden om op een
sportieve manier reclame te maken en betrokkenheid te tonen met de grootste verenigingen van Wehl. Om de doelstellingen van de Sponsor Commissie vast te leggen is er een sponsorplan geschreven die op onze eerste sponsoravond van januari 2002 is gepresenteerd. Op deze avond was Johan Neeskens onze gastspreker. Inmiddels is het sponsorplan in 2009 herschreven en aangepast aan de huidige doelstellingen.

 

Centraal voor ons als commissie staat het ontwikkelen van een langdurige, gezonde relatie met bestaande of nieuwe sponsors zodat er een breed draagvlak is en de club financieel gezond kan blijven. Hierbij proberen wij het imago van de club hoog te houden door positief in de publiciteit te treden via regionale radio, kranten, kabel tv, twitter en onze zeer actieve website www.concordia-wehl.nl.

 

Vanaf januari 2006 is er zelfs een platvorm voor ondernemers opgericht onder de naam Stichting Trefpunt Concordia Wehl. Middels een tweetal gezellige avonden per jaar krijgt de ondernemer voldoende kans om te netwerken en met elkaar in contact te treden in een gezellige ambiance onder het logo van Concordia.
Graag licht ik bovenvermelde geheel vrijblijvend toe middels een persoonlijk gesprek.

U kun hiervoor contact met mij opnemen.

Met vriendelijke en sportieve groet,

Namens het bestuur,
Graag bespreek ik enkele mogelijkheden van sponsoring met u.

Download de Brochure!

 

dsc_0612

Nordin Dallali,

bestuurslid Commerciele Zaken

Monique ter Voert, lid Sponsorcommissie, bezoek sponsoren

 

Berry Evers, lid sponsorcommissie
Coordinator Redactie

 

Jan van Schaik, lid sponsorcommissie
administratie

 

 


Download de Brochure!