CONCORDIA WEHL

Technisch Coördinator Selectietrainers Jeugd

Maik Angenent

Technisch Ontwikkelingsmanager

Algemeen
Binnen het kader van de nieuwe voetbalstructuur en de ingezette weg om de jeugdopleiding verder te laten groeien is het van belang dat zowel jeugdspelers en jeugdtrainers de ruimte krijgen zicht te kunnen ontwikkelen op technisch, tactisch en mentaal vlak. De trainers dienen een leeromgeving te creëren waarin de jeugdige voetballers optimaal kunnen leren en zichzelf kunnen verbeteren binnen hun eigen kunnen en leeftijdscategorie. Deze nieuw opgezette functie dient er dan ook voor om jeugdtrainers te ondersteunen en de begeleiden in de breedste zin.

Waarom deze functie
De functie van TCSJ dient te worden gezien om de selectie jeugdtrainers binnen het beleidsplan op te leiden / ondersteunen en adviseren in de begeleidende rol. Door een draagvlak voor en met trainers te creëren, kan de voetbalkennis in de breedste en meest specifieke zin worden vergroot, wat uiteindelijk weerspiegelt in de ontwikkeling van de voetballers. Selectie elftallen A1 / B1 / C1 / D1

Taken en verantwoordelijkheden
Bezoeken van wedstrijden / trainingen en deze eventueel evalueren met de trainer

Ondersteunen tijdens wedstrijden / trainen en deze eventueel evalueren met de trainer

Dienen als klankbord over voetbaltechnische vraagstukken. Denk hierbij aan oefenstof, tactische keuzes en groepsgeoriënteerde processen.

Organiseren en voorzitten van specifiek technische vergaderingen

Bewaken dat er wordt gewerkt volgens de in het beleidsplan omschreven voorwaarden en aanwijzigen.

Verzorgen van interne “trainingscursussen”

Toezien op een goede doorstroming van jeugdselectiespelers naar een bovenliggende leeftijdscategorie ( meetrainen na de winterstop )

Eventueel fungeren als stagebegeleider bij het volgen van een gecertificeerde trainerscursus door een trainer.

Individueel overleg met de Hoofdjeugdopleiding omtrent de ontwikkeling van trainers

Ondersteunde rol bij het voeren van functionering- en beoordelingsgesprekken

Implementatie

Bezoeken van wedstrijd / trainingen en deze eventueel evalueren.
Eens per …. (thuiswedstrijden) dienen de wedstrijden van de desbetreffende elftallen te worden bekeken. Deze kunnen indien gewenst worden gevaluteerd met de trainer (begeleidende rol). De trainingen kunnen worden bezocht in overleg met desbetreffende trainer.

Ondersteunen tijdens een wedstrijd / training en deze evalueren met de trainer.
Op aanvraag van de trainer of TCSJ zal de trainer worden ondersteund tijdens wedstrijden en/of trainingen. De TCSJ kan hier in adviseren over de coachende rol van een trainer of bijvoorbeeld hoe om te gaan met een specifiek voetbalprobleem, maar ook simpelweg fungeren als klankbord/sparringpartner.

Dienen als klankbord over voetbaltechnische vraagstukken.
Denk hierbij aan oefenstof, tactische keuzes en groepsgeoriënteerde processen.
De TCSJ dient te adviseren in het aandragen en verbeteren van de oefenstof van trainers. Denk hierbij aan de didactiek, trainingsopbouw, structuur, specifieke trainingen, etc.

Organiseren en voorzitten van specifiek technische vergaderingen.
Eens per 1/2 maanden organiseren van een bijeenkomst, waar er gesproken kan worden over voetbal in de breedste zin van het woord. Hierbij is de interactie van de trainers erg belangrijk. Er dienen voetbalproblemen te worden aangedragen waarbij we als groep oplossingen aan dienen te dragen. De TCSJ heeft hier in een begeleidende en sturende rol. Op deze manier krijgen de trainers meer inzicht de werkwijzen en “problemen” van teams op verschillende niveaus en leeftijdscategorieën. Ook bevordert dit de communicatie onder elkaar.

Bewaken dat er wordt gewerkt volgens de in het beleidsplan omschreven voorwaarden en aanwijzigen.
Met een verwijzing naar het jeugdbeleidsplan dient er worden toegezien dat de desbetreffende teams spelen en trainen binnen het 1-4-3-3 systeem of een variant hier van met een uitstap naar 1-4-4-2. Ook dient er worden toegezien dat er wordt getraind naar de maatstaven welke bij de leeftijdscategorie horen en welke binnen de speelwijze past. De TCSJ heeft hier tevens een sturende rol in waarbij het de trainers kan sturen en begeleiden.

Verzorgen van interne “trainingscursussen”
Een aantal maal per jaar verzorgen van een specifieke trainingscursus waarbij er door trainers een “voetbalprobleem”wordt aangedragen. De trainer zal binnen zijn leeftijdscategorie zelf een training geven waarbij de overige trainers gaan analyseren. Vervolgens zal er worden geëvalueerd. Deze training bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. Dit kan eventueel op een andere wijze worden ingevuld.

Toezien op een goede doorstroming van jeugdselectiespelers naar een bovenliggende leeftijdscategorie ( meetrainen na de winterstop ).

Aangezien ik zelf heb meegemaakt hoe moeizaam dit binnen de jeugd verloopt, dient hier veel aandacht aan te worden geschonken. Er zal een plan moeten komen waarin er duidelijkheid ontstaat wanneer spelers bij een hogere leeftijdscategorie mee gaan trainen, hoe vaak en wat de uitwerking hier van gaat zijn. Dit geld hetzelfde t.b.v. het doorschuiven tijdens wedstrijden.

Eventueel fungeren als stagebegeleider bij het volgen van een gecertificeerde trainerscursus door een trainer.
Dit gedeelte zal mogelijk in een latere fase van toepassing worden. De TCSJ dient trainers is eerste instantie te enthousiasmeren voor het volgen van een cursus.

Overig
Overig te bepalen verantwoordelijkheden en taken kunnen worden overlegd. Voor de implementatie dient er een tijdspad te worden uitgewerkt. Dit kan op korte termijn worden gerealiseerd. Belangrijk binnen deze nieuwe functie is het gegeven dat het hier gaat om een adviseren en ondersteunende rol waarbij het in de kern gaat om de jeugdtrainers te helpen zich te kunnen door ontwikkelen door middel van individuele begeleiding en groepsprocessen. Het is dan ook niet het geval dat de TCSJ de rol op zich neemt van “controleur” of iets in deze richting. Er dient te worden gewerkt op basis van wederzijds vertrouwen.